23 Intenzivní pomaturitní kurz AJ - vstupní úrovně B1 a B2 | UPLIFT Olomouc
Kurzy
Jazyková škola UPLIFT
Homepage » Kurzy » Roční intenzivní (pomaturitní) kurz AJ - výstupní úrovně B1 a B2

Roční intenzivní (pomaturitní) kurz AJ - vstupní úrovně A2 a B1

Kurzy se řídí organizací školního roku ve středních školách podle vyhlášky o organizaci školního roku. Studenti tak budou mít zachovaný statut studenta a z něho plynoucí výhody po celý školní rok.
Předpokládaný počet účastníků je 14.
Rozsah studia je nejméně 4 vyučovací hodiny denně v pětidenním vyučovacím týdnu v kurzu pro jeden cizí jazyk. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Roční intenzivní kurz
kurz úroveň den čas termín cena
Angličtina A2–B1 PO-PÁ 9:00-12:15 4.9.2017-30.6.2018 25000,- Přihláška
Angličtina B1–B2 PO-PÁ 9:00-12:15 4.9.2017-30.6.2018 25000,- Přihláška

Popis obsahu studia:

Studenti budou rozděleni do kurzů podle úrovně na nižší odpovídající úrovni A2 a vyšší odpovídající úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurzy budou zaměřeny na složení Cambridgeské zkoušky ESOL. Pro kurz nižší úrovně to bude zkouška PET, která odpovídá úrovni B1 a pro vyšší úroveň to bude zkouška FCE, která odpovídá úrovni B2. Vzhledem k tomu, že naše jazyková škola úzce spolupracuje s Britským centrem, zajistíme zkoušku nanečisto, tzv. „mock test“ zdarma a posléze se přes naši jazykovou školu budou studenti moci přihlásit na zkoušku, která se koná na půdě univerzity. Poplatek za zkoušku není zahrnut v ceně kurzu.

Podmínkou přijetí je vyplnění elektronické přihlášky, následné podepsání smlouvy, úhrada kurzovného a po složení maturity předložení kopie maturitního vysvědčení.

V prvním čtvrtletí se bude studium soustředit na opakování dosavadních znalostí studentů hlavně z oblasti gramatiky a slovní zásoby. Od druhého čtvrtletí začne intenzivní příprava na ESOL zkoušky. Základním učebním materiálem bude kniha PET Result pro úroveň A2 a FCE Result pro úroveň B1. Tyto učebnice si studenti pořídí na vlastní náklady, jazyková škola jim však jejich opatření zprostředkuje a to s 15% slevou. Mezi dalšími učebními materiály budou knihy Destination B1, English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate a Intermediate, Oxford Word Skills a další. Výuka se bude soustředit na sekce, na které se soustředí i ESOL zkoušky, tedy na porozumění psanému textu, na poslech a psaní předepsaných literárních útvarů. Tyto dovednosti budou vyučovány současně s rozšiřováním slovní zásoby a gramatiky. Konverzaci povede rodilý mluvčí a to v dotaci 4 hodin týdně.
Součástí výuky bude také e-learning opora a to díky univerzitnímu systému „moodle“. Pro studenty zde budou připravena cvičení podle probírané látky, budou zde zadávány domácí práce a další informace tak, aby k nim měli přístup všichni, tedy i ti, kteří nebyli na hodině.

Studium bude ukončeno osvědčením v případě, že student absolvuje alespoň 80% docházky. V případě zájmu bude roční studium ukončeno mezinárodní zkouškou ESOL, a to buď na úrovni PET nebo FCE.» Kurzy
» Kurzy DVPP
» Introduction to Academic English for Freshmen - FF UP
» Kurzy pro veřejnost v zimním semestru 2017 / 2018
» Kurzy pro veřejnost v letním semestru 2017
» Individuální výuka
» Firemní výuka
» Czech for Foreigners
» Přípravný kurz a zkoušky ÖSD
» Přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English přes Britské centrum

   

Výukové materiály

Dárkový poukaz

Poptávkový formulář

Moodle

Britské centrum

Galerie

 

Přihláška

Najdete nás na Facebooku

Učíme mluvit