2 Vysvětlení pojmů z oblasti tlumočení | UPLIFT Olomouc
Tlumočení
Jazyková škola UPLIFT
Homepage » Tlumočení » Vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů z oblasti tlumočení

Konsekutivní tlumočení
Druh tlumočení, při kterém mluvčí pronese část svého projevu, následně se nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení. Konsekutivní tlumočení doporučujeme například pro obchodní jednání, workshopy, přednášky, školení, doprovodná tlumočení ve výrobních provozech atd.

Simultánní tlumočení a tlumočení šeptem
Při simultánním tlumočení tlumočník poslouchá projev řečníka a současně z tlumočnické kabiny tlumočí projev v jiném jazyce. Bez technického vybavení lze simultánně tlumočit šeptem „do ucha“ klientovi. Tlumočení šeptem se také říká šušotáž (z francouzského slova šeptání). Simultánní tlumočení je vhodné zejména pro konference, semináře a jiné společenské události.

Soudní tlumočení
Soudní tlumočení vyžaduje přítomnost tlumočníka zapsaného do seznamu znalců a tlumočníků vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Tento druh tlumočení se vyžaduje například při soudním jednání nebo na policii.

Tlumočení konferenční konsekutivní (vysoká konsekutiva)
Jedná se o druh konsekutivního tlumočení, kdy mluvčí pronese až několikaminutový úsek proslovu, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se mluvčí odmlčí.

Tlumočení doprovodné
Tlumočník doprovází klienta při setkáních a pomáhá mu s jazykovou orientací v jiném jazykovém a kulturním prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, na úřadech aj.). Doprovodné tlumočení je vhodné pro malé skupiny.» Tlumočení

   

Výukové materiály

Dárkový poukaz

Poptávkový formulář

Moodle

Britské centrum

Galerie

 

Přihláška

Najdete nás na Facebooku

Učíme mluvit