Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

What will you do when ___ studying?

What time ___ up during the week?

Would you mind ___ me that book?

This pen is mine and that pen is ___.

We´re having the party at ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

I´m___ them in person.

How much ___ where you live?

I´d rather ___ German than Bulgarian.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

___, what would you spend it on?

He came to Scotland ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I have difficulty ___ Italian.

Do you like Rome? Yes, ___.

That´s the house ___.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

Paris is one of the most expensive cities ___.

He asked me how big ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

___ car is the blue Toyota?

My sister let ___ her car yesterday.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

Is your Spanish improving? ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I need to go to ___ toilet.

It´s time ___ something to eat.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

___ come to my party next Saturday?

What time is it? ___.

I wish ___ Chinese.

My father never ___ out in the mornings.

I´m not ___ new vocabulary.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I don´t understand. What language ___?

No sooner ___ it than she burst into tears.

What are you doing ___ Thursday?

If ___.

How many people ____ in your company?

___ Bath?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

What ___ in Glasgow last month?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD