Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

What are you doing ___ Thursday?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

___ come to my party next Saturday?

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

What will you do when ___ studying?

I need to go to ___ toilet.

I´m___ them in person.

What time is it? ___.

How much ___ where you live?

I wish ___ Chinese.

He came to Scotland ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I´m not ___ new vocabulary.

___ Bath?

I´m afraid I haven´t got ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

He asked me how big ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

How many people ____ in your company?

I don´t understand. What language ___?

My father never ___ out in the mornings.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

We´re having the party at ___.

If ___.

My sister let ___ her car yesterday.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

The museum was very inspiring. It´s ___.

___, what would you spend it on?

It´s time ___ something to eat.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

That´s the house ___.

This pen is mine and that pen is ___.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

What time ___ up during the week?

Is your Spanish improving? ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

___ car is the blue Toyota?

Do you like Rome? Yes, ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

Paris is one of the most expensive cities ___.

Would you mind ___ me that book?

What ___ in Glasgow last month?

I have difficulty ___ Italian.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD