Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

If ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

He came to Scotland ___.

What time ___ up during the week?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

He asked me how big ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

What time is it? ___.

___ car is the blue Toyota?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

___ Bath?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I´d sooner ___ a flat than a house.

Is your Spanish improving? ___.

We´re having the party at ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

How much ___ where you live?

I wish ___ Chinese.

I´m afraid I haven´t got ___.

How many people ____ in your company?

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

This pen is mine and that pen is ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

My sister let ___ her car yesterday.

Would you mind ___ me that book?

___, what would you spend it on?

What will you do when ___ studying?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

That´s the house ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

What are you doing ___ Thursday?

It´s time ___ something to eat.

I have difficulty ___ Italian.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

I´m___ them in person.

Do you like Rome? Yes, ___.

I need to go to ___ toilet.

My father never ___ out in the mornings.

___ come to my party next Saturday?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I´m not ___ new vocabulary.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I don´t understand. What language ___?

What ___ in Glasgow last month?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD