Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

He came to Scotland ___.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

What ___ in Glasgow last month?

This pen is mine and that pen is ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I wish ___ Chinese.

Would you mind ___ me that book?

It´s time ___ something to eat.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

What will you do when ___ studying?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

How many people ____ in your company?

___, what would you spend it on?

What are you doing ___ Thursday?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I don´t understand. What language ___?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

My father never ___ out in the mornings.

Paris is one of the most expensive cities ___.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I have difficulty ___ Italian.

What time is it? ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

Do you like Rome? Yes, ___.

___ come to my party next Saturday?

I need to go to ___ toilet.

___ Bath?

Is your Spanish improving? ___.

How much ___ where you live?

If ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I´m not ___ new vocabulary.

I´d sooner ___ a flat than a house.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

He asked me how big ___.

I´m___ them in person.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

We´re having the party at ___.

My sister let ___ her car yesterday.

What time ___ up during the week?

That´s the house ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

___ car is the blue Toyota?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD