Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

What ___ in Glasgow last month?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

No sooner ___ it than she burst into tears.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

He came to Scotland ___.

This pen is mine and that pen is ___.

My sister let ___ her car yesterday.

I´m___ them in person.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

___ Bath?

I wish ___ Chinese.

Do you like Rome? Yes, ___.

How much ___ where you live?

What time is it? ___.

What time ___ up during the week?

That´s the house ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I need to go to ___ toilet.

It´s time ___ something to eat.

How many people ____ in your company?

My father never ___ out in the mornings.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

What will you do when ___ studying?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

___ come to my party next Saturday?

He asked me how big ___.

What are you doing ___ Thursday?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

Paris is one of the most expensive cities ___.

Is your Spanish improving? ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

If ___.

___, what would you spend it on?

I don´t understand. What language ___?

I´m not ___ new vocabulary.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I have difficulty ___ Italian.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

The museum was very inspiring. It´s ___.

We´re having the party at ___.

___ car is the blue Toyota?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

Would you mind ___ me that book?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD