Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

I don´t understand. What language ___?

How much ___ where you live?

How many people ____ in your company?

What time ___ up during the week?

No sooner ___ it than she burst into tears.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

That´s the house ___.

What are you doing ___ Thursday?

___ come to my party next Saturday?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

My sister let ___ her car yesterday.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

Would you mind ___ me that book?

I´m not ___ new vocabulary.

Do you like Rome? Yes, ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

What ___ in Glasgow last month?

This pen is mine and that pen is ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I wish ___ Chinese.

The museum was very inspiring. It´s ___.

He asked me how big ___.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

It´s time ___ something to eat.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

If ___.

I´m___ them in person.

What time is it? ___.

My father never ___ out in the mornings.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

We´re having the party at ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

I have difficulty ___ Italian.

I´m afraid I haven´t got ___.

___ Bath?

What will you do when ___ studying?

Is your Spanish improving? ___.

___ car is the blue Toyota?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I need to go to ___ toilet.

He came to Scotland ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

___, what would you spend it on?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD