Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Tlumočení

Tlumočení

Poskytujeme komplexní tlumočnické služby s důrazem na profesionalitu, kvalitu a individuální přístup.

Nabízíme:

  • konsekutivní tlumočení,
  • simultánní tlumočení a tlumočení šeptem,
  • soudní tlumočení,
  • tlumočení konferenční konsekutivní (vysoká konsekutiva),
  • tlumočení doprovodné,
  • tlumočení svatebních obřadů.

Na základě konkrétního požadavku pro Vás vyhotovíme cenovou kalkulaci.
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Mgr. Ondřej Molnár, PhD.

ondrej.molnar@upol.cz

Tel: +420 775 275 653

Vysvětlení pojmů z oblasti tlumočení

Konsekutivní tlumočení
Druh tlumočení, při kterém mluvčí pronese část svého projevu, následně se nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení. Konsekutivní tlumočení doporučujeme například pro obchodní jednání, workshopy, přednášky, školení, doprovodná tlumočení ve výrobních provozech atd.

Simultánní tlumočení a tlumočení šeptem
Při simultánním tlumočení tlumočník poslouchá projev řečníka a současně z tlumočnické kabiny tlumočí projev v jiném jazyce. Bez technického vybavení lze simultánně tlumočit šeptem „do ucha“ klientovi. Tlumočení šeptem se také říká „šušotáž“ (z francouzského slova šeptání). Simultánní tlumočení je vhodné zejména pro konference, semináře a jiné společenské události.

Soudní tlumočení
Soudní tlumočení vyžaduje přítomnost tlumočníka zapsaného do seznamu znalců a tlumočníků vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Tento druh tlumočení se vyžaduje například při soudním jednání nebo na policii.

Tlumočení konferenční konsekutivní (vysoká konsekutiva)
Jedná se o druh konsekutivního tlumočení, kdy mluvčí pronese až několikaminutový úsek proslovu, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu, a začne tlumočit až poté, co se mluvčí odmlčí.

Tlumočení doprovodné
Tlumočník doprovází klienta při setkáních a pomáhá mu s jazykovou orientací v jiném jazykovém a kulturním prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, na úřadech aj.). Doprovodné tlumočení je vhodné pro malé skupiny.

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD